Για να έχετε μια επιτυχημένη συμμετοχή σε έκθεση πρέπει να κάνετε πολλά για το σχεδιασμό και θα πρέπει να έχετε ένα σωστό εκθεσιακό υλικό που θα προβάλει σωστά το περίπτερό σας και τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας.

  • Αφίσες

    Μια αφίσα είναι μια οπτική παρουσίαση πληροφοριών και θα πρέπει να σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Ο σχεδιασμός της αφίσας πρέπει να μεταφέρει πληροφορίες και ταυτόχρονα να καλύπτει τις αισθητικές προτιμήσεις του κοινού. Γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κλπ., είναι πολύ σημαντικά συστατικά της αφίσας. 

  • Γραφιστικά εκθέσεων

    Για να έχετε μια επιτυχημένη συμμετοχή σε έκθεση πρέπει να κάνετε πολλά για το σχεδιασμό και θα πρέπει να έχετε ένα σωστό εκθεσιακό υλικό που θα προβάλει σωστά το περίπτερό σας και τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας.

Select Language / Επιλέξτε Γλώσσα