Το λογότυπο δημιουργεί την πρώτη εντύπωση της επιχείρησής σας και σας δίνει μια μοναδική ταυτότητα. Το λογότυπό σας θα πρέπει να προσθέσει αξία στην επιχείρησή σας σε όλα τα επίπεδα του εταιρικού σχεδιασμού, την εταιρική επικοινωνία και την εταιρική συμπεριφορά.