Η εταιρεία ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την εποπτεία και διαχείριση απαιτητικών τεχνικών έργων. Οι μηχανικοί της ομάδας έχουν πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον κατασκευαστικό σχεδιασμό σκυροδέματος, χάλυβα, τοιχοποιία και ξύλινες κατασκευές κάθε είδους. Έχει διεξάγει στατικές μελέτες για εμπορικές, πολιτιστικές, κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια, γυμναστήρια και γήπεδα, γέφυρες, τοίχους αντιστήριξης και σιλό αποθήκευσης. Η εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στους ακόλουθους τομείς:

  • Στατικές Μελέτες
  • Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
  • Σχεδιασμός Γεφυρών
  • Αντιστηρίξεις & Σήραγγες

Go to ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ...

 

 

Select Language / Επιλέξτε Γλώσσα